کلیدواژه‌ها = فلسفه سیاسی
حرکت جوهری و تأثیر معرفت‌شناختی آن در اندیشه سیاسی شیعه

دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 7-24

10.22034/ippr.2022.561966.1020

جواد قدیری حاجی ابادی؛ سید جلال موسوی شربیانی


سامان سیاسی در حکمت صدرایی

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 67-84

10.22034/ippr.2021.537820.1006

علی شیرخانی؛ مهدی شیرخانی


تبیین و مقایسه فلسفه سیاسی مطهری و هگل

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 85-102

10.22034/ippr.2021.538369.1007

مسعود پورفرد؛ نادر نجف‌پور


امکانات تفکر فلسفی در تحلیل آورده‌های وحیانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 11-28

10.22034/ippr.2021.245642

احمدرضا یزدانی‌مقدم


شاخص‌های فلسفه سیاسی امام خمینی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-92

10.22034/ippr.2021.245644

علی اکبری معلم