اهداف و چشم انداز

انجمن مطالعات سیاسی حوزه در بهمن ماه سال 1383 در قم تأسیس گردید. هدف از تأسیس این انجمن، تعمیق و توسعه مباحث تخصصی دانش سیاسی اسلام، تقویت و گسترش نظریه­پردازی، پرسش­گری، آزاداندیشی، نقد و مناظره مبتنی بر آموزه­های اسلامی است. انجمن به منظور دستیابی به اهداف خود فصل­نامه پژوهشهای فلسفه سیاسی اسلامی را در زمینه فلسفه سیاسی اسلام با اهداف زیر منتشر می­کند:

  1. تبیین و ارائه فلسفه سیاسی اندیشمندان مسلمان
  2. تمهید و زمینه‏سازی برای تحقق آرمانهای فلسفه سیاسی اسلامی
  3. تأکید بر توانمندسازی فلسفه سیاسی اسلامی
  4. مطالعات مقایسه‏ای فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه سیاسی غرب
  5. تبیین مباحث فلسفه علم سیاست اسلامی
  6. تبیین مناسبات فلسفه اسلامی و انقلاب اسلامی
  7. تبیین و نظریه‏ پردازی، از منظر فلسفه سیاسی، درباره دولت