شاخص‌های فلسفه سیاسی امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم سیاسی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی، شناسایی و معرفی شاخص‌های اندیشه فلسفی ایشان به مخاطبان و نسل جدید و ارتقای مقبولیت نظام است. بنابراین، پرسش اصلی تحقیق این است که شاخص‌های فلسفه سیاسی امام خمینی کدامند؟ در این مطالعه، در مجموع 63 شاخص از اندیشه فلسفه سیاسی ایشان در سه بُعد مبانی، مبادی و مسائل فلسفه سیاسی شناسایی و معرفی شده‌اند. نوآوری این تحقیق، شاخص‏بندی اندیشه فلسفه سیاسی امام خمینی در ابعاد مختلف و معرفی ساده و روان آن به مخاطبان و نسل جدید است. همچنین با کمک این شاخص‌ها می‌توان رفتار سیاسی امام خمینی را تحلیل کرد و میزان آشنایی مخاطبان را با اندیشه ایشان از طریق روش تحلیل محتوا و یا با روش پیمایش مورد سنجش قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of Imam Khomeini's political philosophy

نویسنده [English]

  • Ali Akbari Moallem
Assistant Professor, Department of Political Science, Research Institute of Political Science and Thought, Institute of Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran.
چکیده [English]

Imam Khomeini's political thought as an alternative to the imperial system has been one of the factors in the victory of the Islamic Revolution and the establishment of the Islamic Republic of Iran. Continuous, correct and timely introduction of this pure Islamic thought to the new generation is necessary for the continuation of the system based on Velayat-e-Faqih. The purpose of this article is to study, identify and introduce the characteristics of the late Imam's philosophical thought to the audience and the new generation and to promote the acceptability of the system. Therefore, the main question of the research is what are the characteristics of Imam Khomeini's political philosophy? In the present study, a total of 63 indicators of Imam's political philosophy thought have been identified and introduced in three dimensions of principles, foundations and issues of political philosophy.The innovation of this research is the indexing of the thought of the late Imam's political philosophy in different dimensions and its simple and fluent introduction to the audience and the new generation. Also, with the help of these indicators, the political behavior of the Imam can be analyzed and the audience's familiarity with the Imam's thought can be measured through the content analysis method or through the survey method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought
  • Political Philosophy
  • Imam Khomeini
  • Index
افروغ، عماد (1390). درآمدی بر رابطه اخلاق و سیاست؛ نقدی بر ماکیاولیسم. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر.
افروغ، عماد (1391). انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری)، چاپ دوم.
اکبری معلم، علی (1396). شاخص‌های اندیشه سیاسی امام خمینی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام.
انوری، حسن (1381). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: انتشارات سخن، ج1.
آقابخشی، علی‌اکبر؛ افشاری‌راد، مینو (1389). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: نشر چاپار، چاپ سوم.
بشیریه، حسین (1383). تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، اندیشه‌های مارکسیستی. تهران: نشر نی، ج1، چاپ پنجم.
جمشیدی، محمدحسین (1388). اندیشه سیاسی امام خمینی. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.
خمینی، سید روح‌الله (1365). شئون و اختیارات ولی فقیه. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خمینی، سید روح‌الله (1371). شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.
خمینی، سید روح‌الله (1378الف). تفسیر سوره حمد. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.
خمینی، سید روح‌الله (1378ب). صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج1-21.
خمینی، سید روح‌الله (1378ج). ولایت فقیه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم.
خمینی، سید روح‌الله (1391). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهاردهم.
خمینی، سید روح‌الله (1393). وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهل و نهم.
خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا). کشف اسرار. قم: انتشارات مصطفوی.
دهخدا، علی‌اکبر (1373). لغت‌نامه. زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج8 (دوره جدید).
راسخ، کرامت‌الله (1391). فرهنگ جامعه‌شناسی و علوم انسانی. جهرم: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.
غفوریان، محمدرضا (1389). اندیشه‌های فلسفی امام خمینی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
فوزی، یحیی (1384). اندیشه سیاسی امام خمینی. قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
قادری، سید علی (1394). امام خمینی برای نسل سوم. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
گولد، جولیوس؛ کولب، ویلیام ل. (1384). فرهنگ علوم اجتماعی. گروه مترجمان. تهران: انتشارات مازیار، چاپ دوم.
لک‌زایی، نجف (1384). سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ سوم.
لک‌زایی، نجف (1386). درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام. قم: مؤسسه بوستان کتاب.
واعظی، احمد (1386). حکومت اسلامی، درس‌نامه اندیشه سیاسی اسلام. قم: مرکز تألیف متون درسی حوزه علمیه، چاپ پنجم.
هزاوه‌ئی‌همدانی، سید محمدمهدی (1378). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات شورای نگهبان. تهران: انتشارات محسن.