سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران .


عنوان مقاله [English]

Editor-in-Chief Lecture

نویسنده [English]

  • Ali Shirkhani
Associate Professor. Islamic Azad University, Qom,Branch, Qom, Iran.