آزادی در اندیشه سیاسی امام موسی صدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه فلسفه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

10.22034/ippr.2021.249602

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین و تحلیل نگاه امام موسی صدر در باب مناسبات دین و آزادی است. این پژوهش براساس روش منطق درونی اندیشه به بحث پرداخته است. یافته‌ها نشان داد که انسان‌سازی و جامعه‌سازی صدر در لبنان مبتنی بر این است که مردم باور کنند می‌‌توانند آزاد باشند و از آزادی خود به منظور تعیین سرنوشت خویش بهره‌مند شوند. در واقع تا آدمیان احساس نقش‌آفرینی نکنند، ممکن نیست که وارد صحنه‌‌های اجتماعی و سیاسی شوند. بر این اساس امام صدر با چنین نگاهی به ارزش آزادی توجه می‌‌دهد و مردم و جامعه را تشویق می‌نماید که از آزادی برخوردار شوند تا بتوانند به احیاء و مسؤولیت‌پذیری خویش مبادرت ورزند. از این منظر آزادی ارزش والا و جایگاهی ویژه می‌‌یابد که همواره باید از آن محافظت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Freedom in the political thought of Imam Musa Sadr

نویسنده [English]

  • Sharif Lakzaee
Associate Professor, Department of Political Philosophy, Institute of Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain and analyze the view of Imam Musa Sadr on the relationship between religion and freedom. This research is based on the method of the internal logic of thought. The findings show that Sadr's humanization and socialization in Lebanon are based on people believing that they can be free and use their freedom to determine their destiny. In fact, it is not possible for them to enter the social and political arenas until people feel role-playing. Accordingly, with such a view, Imam Sadr pays attention to the value of freedom and encourages the people and society to enjoy freedom so that they can revive and take responsibility. From this perspective, freedom has a high value and a special place that must always be protected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • Imam Musa Sadr
  • religion
  • worship
نهج‌البلاغه. محمد بن حسین شریف رضی. قم: هجرت، 1414ق.
ابن ابی جمهور، محمد بن زین‌الدین (1362). عوالی اللآلی. تهران: سیدالشهداء، ج1.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (1363). تحف العقول. قم: انتشارات اسلامی.
صدر، سید موسی (1360). اسلام و فرهنگ قرن بیستم. ترجمه على حجتى کرمانى. بی‌جا: بی‌نا، چاپ ششم.
صدر، سید موسی (1383). ناى و نى. ترجمه على حجتى کرمانى. تهران: مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، ج2.
صدر، سید موسی (1384). ادیان در خدمت انسان مسائل جهان معاصر. ترجمه سید عطاءالله افتخاری. تهران: مؤسسه فرهنگی- تحقیقاتی امام موسی صدر.
صدر، سید موسی (1391). برای زندگی: گفتارهای تفسیری امام موسی صدر. ترجمه مهدی فرخیان. تهران: مؤسسه فرهنگی- تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ دوم، ج4.
صدر، سید موسی (1394). انسان آسمان: جستارهایی درباره امیرالمؤمنین(ع). ترجمه احمد ناظم. تهران: مؤسسه فرهنگی- تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ سوم، ج6.
صدر، سید موسی (1396). رهیافت‌‌های اقتصادی اسلام. به اهتمام و ترجمه مهدی فرخیان. تهران: مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، ج3.
فانوس، وجیهه (1387). آزادی از دیدگاه امام موسی صدر: اندیشه ربوده شده. به کوشش مهدی فرخیان. تهران: مؤسسه فرهنگی- تحقیقاتی امام موسی صدر.
لک‌‌زایی، شریف (1387). آزادی سیاسی در اندیشه آیت‌الله مطهری و آیت‌الله بهشتی. قم: بوستان کتاب، چاپ سوم.
لک‌‌زایی، شریف (1396). آزادی. در: از مجموعه چهلچراغ. تهران: کانون اندیشه جوان، چاپ سوم.
مجلسی، محمدباقر (1392ق). بحار الانوار. بی‌جا: بی‌نا، ج 67.