کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
حرکت جوهری و تأثیر معرفت‌شناختی آن در اندیشه سیاسی شیعه

دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 7-24

10.22034/ippr.2022.561966.1020

جواد قدیری حاجی ابادی؛ سید جلال موسوی شربیانی


شاخص‌های فلسفه سیاسی امام خمینی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-92

10.22034/ippr.2021.245644

علی اکبری معلم